İlginç C programı

taydin

Timur Aydın
Staff member
Katılım
24 Şubat 2018
Mesajlar
13,251
"donut" (tatlı çörek) C programı (kaynak: https://www.a1k0n.net/2006/09/15/obfuscated-c-donut.html)

C:
       k;double sin()
     ,cos();main(){float A=
    0,B=0,i,j,z[1760];char b[
   1760];printf("\x1b[2J");for(;;
 ){memset(b,32,1760);memset(z,0,7040)
 ;for(j=0;6.28>j;j+=0.07)for(i=0;6.28
 >i;i+=0.02){float c=sin(i),d=cos(j),e=
 sin(A),f=sin(j),g=cos(A),h=d+2,D=1/(c*
 h*e+f*g+5),l=cos   (i),m=cos(B),n=s\
in(B),t=c*h*g-f*    e;int x=40+30*D*
(l*h*m-t*n),y=      12+15*D*(l*h*n
+t*m),o=x+80*y,     N=8*((f*e-c*d*g
 )*m-c*d*e-f*g-l    *d*n);if(22>y&&
 y>0&&x>0&&80>x&&D>z[o]){z[o]=D;;;b[o]=
 ".,-~:;=!*#$@"[N>0?N:0];}}/*#****!!-*/
 printf("\x1b[H");for(k=0;1761>k;k++)
  putchar(k%80?b[k]:10);A+=0.04;B+=
   0.02;}}/*****####*******!!=;:~
    ~::==!!!**********!!!==::-
     .,~~;;;========;;;:~-.
       ..,--------,*/

Programı derleyip benim linux makinadaki terminalde çalıştırdım:

 
Top